Distans ger okunskap

Naturbrukaren noterar att frekvensen skruvats upp och att tonen och attityden skruvats ned. De vargskeptiska insändarna är mer pålästa och ofta sakägare till skillnad från vargförespråkarna.

Läser följande insändare i Värmlands Folkblad idag. Det ger mig visst hopp om att allmänheten till syven och sist skall inse det omöjliga i kombinationen, landsbygd och varg. Det går inte att förena och leva i samexistens med ett rovdjur utan stora uppoffringar.

Det står nu även klart för de flesta läskunniga vilka det är som gör dessa uppoffringar

Vargen avfolkar glesbygden

Svar till Gunilla Magnusson i VF 2011-12-07

Du menar att vargen har sin fulla rätt att vistas i den värmländska naturen. Har du samma uppfattning när det gäller glesbygdsbefolkningen?

Det är en förhållandevis vanlig inställning hos vargaktivister att vargen har ”rätt” till naturen. Vad som glöms bort är att naturen egentligen är privat egendom och att någon då också skall ge upp de värden som den personen betalat för vid markköpet och även de investeringar som gjorts.

En jämförelse som illustrerar det orimliga i inställningen är att påstå att hemlösa har rätt till din bostadsrätt. Nej, så kan man inte tänka säger aktivisten. Jo, säger Naturbrukaren som investerat åtskilligt i marken runt hans gård. Dessutom är det klarlagt att förespråkarna inte bor där vargen finns så de riskerar praktiskt taget ingenting när de förespråkar sig varma, sida upp och sida ner.

Det du skriver är ytterligare ett exempel på den intensiva vargpropaganda som förekommer i olika former. Det visas gulliga bilder av pojke som kramar en varg. Emtenäs ”Mitt i naturen” är inne i Kolmårdens djurpark och låter en varg slicka sej i ansiktet och så vidare. Naiva okunniga stadsbor faller pladask för detta och uppfattar vargen som ett gosedjur! Det vore mer intressant om någon ville publicera bilder på hur verkligheten ser ut. De som har sett resterna av ett sönderslitet husdjur förstår vad jag menar.

I det här stycket berörs propaganda, vilket faktiskt är den rätta definitionen på den information som spridits kring vargen i Sverige och USA. Avsändarna, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen har satt vargen i första rummet och helt och hållet blundat för de konsekvenser som kommer.

Apropå vargar inom hägn, djurparksvargar är det smått otroligt att läsa om de stora antal angrepp som skett innanför och precis utanför flera meter höga staket. Läs en historiskt sammanställning av dessa angrepp på denna sida.

Vargar i all ära men det är människor som är landskapsvårdare och det är de som ser till att den biologiska mångfalden överlever i våra marker.

Jag tror inte att varken du eller dina kompisar är riktigt medvetna om konsekvenserna av den svenska rovdjurspolitiken. Men om målsättningen är att fortast möjligt avfolka glesbygden till förmån för rovdjur så är politiken helt rätt! På sikt kommer boendet i glesbygden att minska ändå på grund av samhällsutvecklingen. Men varför påskynda denna utveckling?

Det är helt rätt att det är människor som är landskapsvårdare. Hur svårt det än kan vara att begripa detta är naturen till mångt och mycket formad av människor och deras betande djur. Det kultiverade landskapet är vanligtvis det du ser när du färdas genom Sverige.

Det är varken vild urskog eller rysk tundra. Det är mark och skog som människor livnär sig på.

Och att vargen skulle ha någon nämnvärd effekt på den biologiska mångfalden är inte vad forskarna numera anser. Det argumentet kan vi således helt stryka.

Vargarna skall naturligtvis inte utrotas, men de bör flyttas till en lämplig vildmark. Där skulle de snart träffa nya kamrater och problemet med inavel vore borta!

Det är en god idé. Frågan är var man finner denna vildmark i Sverige. Det finns de som förespråkar att hägna in ett stort område i norra Sverige och där ha vargar. Visst, om de berörda accepterar det men det tror undertecknad helt enkelt inte att de gör.

Om vi vill ha tillbaka vargarna så är det mycket enkelt att ordna detta. Att däremot återskapa en slåtteräng som hävdats i hundratals år och som vuxit igen är näst intill ogörligt.

Bertil Eriksson

Sista stycket tycker Naturbrukaren särskilt mycket om. Det visar på kunskap om hur landskapet formats och vilken möda som ligger bakom detta.

Det är också vad vi delvis står att förlora. Bortsett från tryggheten.

8 kommentarer
 1. Liknelsen med att bli tvungen att dela sin bostadsrätt, med någon okänd med tvivelaktigt rykte, var bra. Inte nog med bostaden – han förväntar sig också fri tillgång till ditt kylskåp och skafferi!

  Roger

 2. Frågan är väl om det är pedagogik som går hem bland de rättrogna, för det är som så att man först måste begripa att naturen inte är hur fri som helst. Naturen och djuren är så mytomspunna för de som inte lever nära dem och då är det så oändligt svårt att se det som en resurs som skall förvaltas.

  Men vi får försöka föra fram den aspekten så långt det är möjligt.

 3. Fredrika sa:

  Alltså – jag förstår alla argument mot varg och rovdjur i Sverige såväl som i alla andra länder – jag bor själv i ett vargrevir och har får, hästar och hundar (dock inte lösspringande jakthundar). Jag kan tycka att det är obehagligt och tråkigt att inte kunna släppa min hund lös i skogen hursomhelst, att inte kunna ha mina får ute utan att sätta upp rovdjursstängel – och den gången jag fick får rivna, dock av hund och inte varg, ville jag utrota alla rovdjur i Sverige. MEN – JAG tycker att vi ska ha varg i Sverige. Däremot tycker jag att vargstammen ska begränsas och främst att djurägare ska få större bidrag till att sätta upp rovdjursstängsel! Om jag ska vara ärlig så kan jag försaka att inte ha mina hundar lösa i skogen och fåren fritt på bete! Häromkring kommer de största protesterna mot varg från just jägare som inte vill få hundar rivna – men då kanske man även ska se över löshundsjakten?

  Något som det inte hörs lika mycket om är den allt ökande älgstammen i Sverige. För mig som även har skog kan jag säga att älgen orsakar mig överlägset mer skada och ekonomiskt lidande än de få vargar som finns här. Kan ju även lägga till att den allt för stora älgstammen bidrar till 1 miljard i kostnader på grund av trafikolyckor! För att inte tala om vildsvin, det skulle ju behövas en enorm kraftsamling för att skjuta av dem! Dessutom dödar vildsvin fler hundar än vad vargar gör varje år. Alltså, två djurslag som det finns långt fler av, orsakar långt mer skada än vargar gör men som det hålls förhållandevis tyst om! Kanske något Naturbrukaren kunde ta upp i ett inlägg? I och med detta känns det som om vargdebatten är främst driven av jägare, vargar tar jaktbyten, älgar och vildsvin ÄR jaktbyten!

  • Om du är den du påstår dig vara, bor du en liten bit utanför Karlskrona. Alltså är du inte boende inom något vargrevir. Din ip-adress avslöjar också att du bor i vargfritt område. Hur mycket av det övriga du skriver som är lögn är svårt att kontrollera men gissningsvis stämmer väldigt lite med sanningen.

   Kommentarerna om vildsvin visar tyvärr med all tydlighet att du, utöver att vara lögnare, även är illa insatt i riskanalys.

   • Dan sa:

    hahaha, klockrent bra svar !!!! smart att kolla ip-adressen 🙂

  • Gunilla Sternudd sa:

   Jag är pensionär och bor på landet främst för att jag då kan ha hund på ett bra sätt. Jag fostrar min hund till sådan lydnad att den kan vara lös på gården oavsett om jag är ute eller ej, att den kommer på inkallning och följer mig okopplad i skogen inom ett avstånd av ca 15 – 20 meter. En hund vill ju stanna till då och då och nosa o.s.v. Den avviker inte från skogsstigen om jag går på en sådan och den jagar inte vilt.

   Jag har alltid haft en hund i taget, en ren sällskaps- och familjehund. Jag är inte involverad i jakt på något sätt, vilket jag brukar tala om då jag skriver kommentarer om varg. Jag vill motverka den vanliga åsikten att det mest är jägare som anser sig drabbade av vargens benägenhet att döda tamhundar.

   Ännu bor jag inte i vargrevir, men om vargpolitiken fortsätter som hittills så är det endast en tidsfråga innan jag gör det. När det händer kan jag inte längre låta min hund gå fritt på gårdsplanen eller följa mig okopplad på promenader i skogen. Och det är enligt min mening inte heller så att ett koppel skulle vara någon garanti mot vargattacker. Vargen tenderar – även enligt vargförespråkares utsago – att bortse från närvaron av en människa, då den fokuserar sin uppmärksamhet på en hund. Vargar – särskilt oskygga vargar, som vant sig vid att vara nära människor – söker aktivt upp hundar för att döda dem. Vargar har tagit hundar på deras egen gårdsplan eller under rastning.

   Åtskilliga hundägare på promenad (eller i ett nyligen inträffat fall på ridtur) med sina hundar har desssutom varit utsatta för närgången uppmärksamhet från oskygga vargar, men klarat sig hem. Dessa händelser ses av vargförespråkare som bekräftelse på att vargen inte är farlig. Den tittade ju bara. En sådan tolkning vittnar om okunnighet. Vargen skiljer sig från övriga vilda djur genom en aktiv nyfikenhet på oss, våra förehavanden och våra tamdjur och om den märker att vi är ofarliga prövar den att komma närmare och ta sig större friheter. En utveckling som kan ta olika lång tid i olika fall men som riskerar att sluta illa för oss.

   Det är för mig obegripligt hur du, Fredrika, kan ta så lätt på att du måste hindra både dina får och dina hundar att leva ett naturligt liv för att vargen ska kunna breda ut sig. Menar du att fåren ska stå inne året runt? Vad gäller hundarna måste du förstås ha dem kopplade om du inte lagt ner det arbete som leder till att du har god lydnad på dem, men det uppger du inte som skäl till att du gärna avstår från att ha dem lösa i skogen. På gården då? Vet du om att hundar har blivit tagna av varg på den egna gården, framför ögonen på sina ägare?

   Varför är vargen så viktig att den måste prioriteras på bekostnad av andra djurs välbefinnande? Varför anser du att löshundsjakten ska ses över?

   Du vill reducera älgstammen. För en älg som ska dödas måste det vara mindre plågsamt att ställas av en jakthund tills jägaren kommer fram och skjuter älgen med ett välriktat skott. Jag har läst att älgar kan vara så ostressade i den situationen att de betar medan hunden stå och skäller. Skadeskjutningar förekommer, men jägare gör allt för att undvika detta och spårar i dessa fall viltet – med hjälp av hunden – för att förkorta lidandet. Vargen dödar sällan snabbt utan oftast dör bytesdjuren på ett utdraget och mycket plågsamt sätt. Om vargen har rivit älgmulen i remsor men inte lyckats döda älgen så har vargen ingen avsikt att förkorta älgens lidande och inte heller någon metod för det.

   Vargen är givetvis – som alla djur – oskyldig, men de som försvarar och främjar vargpolitiken bär ett stort ansvar för det lidande som vargpolitiken medför.

   G.S.

 4. I rättvisans namn bör jag påpeka att Fredrika inkom med ett svar på min replik om hennes bostadsort.

  Hon kunde inte se att det var relevant i sammanhanget att hon bor utanför Karlskrona.

  Naturbrukaren tycker att det var högst relevant om man påstår att, jag citerar ”jag bor själv i ett vargrevir”.

  Buzz Aldrin kan uttala sig om hur det är på månen. De som inte varit där kan bara spekulera.

 5. Naturbrukaren är en underbar blogg…! Det där sista om Buzz Aldrin var en
  suverän slutkläm, jag vet att jag kommer att gå omkring i köket i morgon,
  upprepa frasen för mig själv, och småskratta lite lagom högt, flera gånger om,
  jag har varit där förr; läst något slagkraftigt, underfundigt men ändå kort och
  koncist näpsande av dessa ekosofi – och vargfanatiker, inte sällan på denna
  suveräna och roliga blogg (trots den allvarliga undertonen i ämnena) – och
  dagen efter upprepat det för mig själv, om och om igen, och skrattat för
  varje runda…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: